board effect

Board Effect is een goede board management software voor het werken met board information met vele voordelen: archieven, taken, agenda. Gebruiksvriendelijke boardroom die u vanaf uw smartphone kunt gebruiken.

Dit type van beveiligde, papierloze software of applicatie stelt u in staat om te communiceren met de leden van de Raad van Bestuur, documenten uit te wisselen, vergaderminuten te annoteren enzovoort, zonder enig risico of afval, die een boek met een papieren kaart biedt.

Het management van de Raad is complex, veeleisend en hoog. Het is ook cyclisch van aard. BoardEffect-software voor desktopkaarten ondersteunt de beste praktijken binnen elke cyclus van activiteiten aan boord. Ze is gericht op een regelmatige vergadercyclus, die driemaandelijks, tweemaandelijks, maandelijks of sporadisch in de tijd kan zijn. BoardEffect-software voor desktopkaarten helpt u bij het voorbereiden en houden van een vergadering, het beheren van vervolgacties en bij het bijhouden van activiteiten na de vergadering. Het grote voordeel is het onbeperkte volume voor alle archieven en documenten, alsmede instrumenten voor projectsamenwerking, waardoor u communicatie tussen werknemers en hun taken tot stand kunt brengen. De interface is aangepast voor smartphones, zodat u op elk moment en op elke plaats waar een internetverbinding is, kunt werken en de documenten controleren.

Onbeperkt volume voor opslag van gegevens

alleen in het Engels